EvŞartlar ve Koşullar

Şartlar ve Koşullar

1. Şartların Kabul Edilmesi

SeeYourBaby.ai, burada belirtilen tüm şartları, koşulları, politikaları ve bildirimleri kabul etmeniz koşuluyla, siz kullanıcıya AI tabanlı bebek yüzü tahmin hizmetleri ve ilgili işlevler sunar.

Sitemizi ziyaret ederek ve hizmetlerimizi kullanarak, "Hizmet "imize katılmış ve burada atıfta bulunulan ve/veya hiper bağlantı yoluyla ulaşılabilen ek hüküm ve koşullar ve politikalar da dahil olmak üzere aşağıdaki hüküm ve koşullara ("Hizmet Koşulları", "Koşullar") tabi olmayı kabul etmiş olursunuz. Bu Hizmet Şartları sitenin tüm kullanıcıları için geçerlidir.

Bu belge yasal olarak bağlayıcıdır ve Hizmetlerimizi kullanımınızı düzenler. Hizmet, sağladığınız ebeveyn görüntülerine ("Tahminler") dayalı olarak tahmin edilen bebek yüzlerinin oluşturulmasını ve sağlayabileceğimiz diğer hizmetleri veya özellikleri içerir.

Bu Sözleşme SeeYourBabyAI ve siz, bu şartları kabul eden tüzel kişi veya kişi ("Müşteri") tarafından akdedilir ve Müşterinin Hizmetlere erişimini ve Hizmetlerin kullanımını düzenler.

İşbu Sözleşme, Müşteri kabul ettiğini bildirip Hizmetleri kullanmaya başladığında ("Yürürlük Tarihi") yürürlüğe girer.

Web sitemizde güncellemeler ve/veya değişiklikler yayınlayarak bu Hizmet Koşullarının herhangi bir bölümünü güncelleme, değiştirme veya yerine yenisini koyma hakkımızı saklı tutarız. Değişiklikler için bu sayfayı periyodik olarak kontrol etmek sizin sorumluluğunuzdadır. Herhangi bir değişikliğin yayınlanmasının ardından web sitesini kullanmaya veya web sitesine erişmeye devam etmeniz, bu değişiklikleri kabul ettiğiniz anlamına gelir.

2. Hizmet Tanımı ve Kullanımı

SeeYourBaby.ai, kullanıcı tarafından gönderilen ebeveynlerin dijital görüntülerine dayanarak gelecekteki bir çocuğun potansiyel yüz özelliklerini tahmin eden benzersiz bir yapay zeka odaklı hizmet sunmaktadır. Bu hizmet yalnızca eğlence amaçlıdır ve herhangi bir tıbbi, yasal veya bilimsel amaç için kullanılmamalıdır.

 • Hizmet Kullanımı: Hizmetimizi kullanmak için, kullanıcılar çocuğun ebeveynlerinin net, yeni dijital fotoğraflarını yüklemelidir. Yapay zeka algoritması, potansiyel çocuğun yüz tahminini oluşturmak için bu görüntüleri analiz edecektir. Kullanıcı, tahmin çıktısının bir parçası olarak hem bir erkek hem de bir kızı temsil eden görüntüler alacaktır.
 • Tahminlerin Doğası: Tahminler yapay zeka algoritmaları tarafından oluşturulmuştur ve spekülatiftir. Gelecekteki herhangi bir çocuğun doğru temsilleri olmaları amaçlanmamıştır. Kullanıcılar, teknolojinin sınırlamaları olan ve değişime tabi olan mevcut AI yeteneklerine dayandığını anlamalıdır.
 • Tıbbi veya Bilimsel İddia Yok: SeeYourBaby.ai tarafından yapılan tahminler tıbbi veya genetik amaçlarla kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. Gelecekteki herhangi bir potansiyel çocuğun sağlığı, genetik özellikleri veya herhangi bir tıbbi durumu hakkında herhangi bir fikir vermezler.
 • Hizmet Değişikliği ve Kullanılabilirliği: Hizmetimizi sürekli olarak geliştirmeye çalışıyoruz ve algoritmaları, özellikleri veya kullanıcı arayüzünü önceden haber vermeksizin herhangi bir zamanda değiştirebiliriz. Sürekli kullanılabilirliği hedeflemekle birlikte, hizmet kesinti sürelerine ve bakım dönemlerine tabi olabilir.
 • Kullanıcı Sorumlulukları: Kullanıcılar, sağladıkları fotoğrafların fotoğraf gönderme yönergelerimize uygun olmasını ve herhangi bir üçüncü tarafın haklarını ihlal etmemesini sağlamaktan sorumludur. Kullanıcılar ayrıca yükledikleri görüntüleri kullanmak için gerekli haklara ve izinlere sahip olduklarından emin olmalıdır.
 • Yaş Sınırlaması: Kullanıcıların Hizmetlerimizi kullanabilmeleri için en az 18 yaşında olmaları gerekmektedir. Hizmetlerimizi kullanarak, bu yaş şartını karşıladığınızı beyan ve garanti edersiniz.

3. Fikri Mülkiyet Hakları ve Kullanıcı İçeriği

 • SeeYourBaby.ai'nin Fikri Mülkiyeti: SeeYourBaby.ai'nin hizmetleriyle ilgili teknoloji, yazılım, algoritmalar, metodolojiler, tasarımlar ve diğer tüm fikri mülkiyetler, yapay zekamız tarafından üretilen tüm tahmini görüntüler de dahil olmak üzere (topluca "IP'miz" olarak anılacaktır), SeeYourBabyAI veya lisans verenlerinin münhasır mülkiyetindedir. Fikri Mülkiyetimizin kullanımı kesinlikle sağlanan hizmetlerin kapsamı ile sınırlıdır ve kullanıcıya herhangi bir fikri mülkiyet hakkı devretmez.
 • Kullanıcı İçeriği: Platformumuza resimler veya başka herhangi bir içerik (topluca "Kullanıcı İçeriği") yüklediğinizde, Kullanıcı İçeriğinizin tüm haklarını saklı tutarsınız. Ancak, Kullanıcı İçeriğini yükleyerek, SeeYourBaby.ai'ye Kullanıcı İçeriğini yalnızca hizmetlerimizi sağlamak ve geliştirmek amacıyla kullanmak, çoğaltmak, değiştirmek, uyarlamak, yayınlamak ve görüntülemek için münhasır olmayan, dünya çapında, telifsiz bir lisans vermiş olursunuz.
 • Kullanıcı İçeriğinin Sorumluluğu: Gönderdiğiniz Kullanıcı İçeriğini yayınlamak için gerekli lisanslara, haklara, onaylara ve izinlere sahip olduğunuzu veya sahip olduğunuzu onaylar, beyan ve garanti edersiniz. Başkalarının fikri mülkiyet veya kişisel haklarını ihlal eden herhangi bir içerik yüklememeyi kabul edersiniz.
 • Yasaklı İçerik: Kullanıcılar yasa dışı, saldırgan, tehdit edici, iftira niteliğinde, karalayıcı, pornografik, müstehcen veya başka bir şekilde sakıncalı olan veya herhangi bir tarafın fikri mülkiyetini veya bu Hizmet Koşullarını ihlal eden içerik yüklememelidir.
 • İçerik Kaldırma ve Hesap Feshi: SeeYourBaby.ai, tamamen kendi takdirimize bağlı olarak herhangi bir nedenle herhangi bir içeriği kaldırma veya reddetme hakkını saklı tutar, ancak zorunlu değildir. SeeYourBaby.ai veya diğer kullanıcıların hakları da dahil olmak üzere fikri mülkiyet haklarının tekrar tekrar ihlal edilmesi, hesabınızın ve hizmetlerimize erişiminizin sonlandırılmasına neden olabilir.

4. Gizlilik ve Veri Koruma

 • Veri Toplama ve Kullanımı: Hizmetlerimizi sunarken SeeYourBaby.ai, Gizlilik Politikamızda belirtildiği şekilde kişisel verileri toplar ve işler. Bu, kullanıcı tarafından yüklenen fotoğrafları ve hizmet çıktılarımızı iletmek için e-posta adreslerini içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir. Kullanıcılarımızın verilerinin gizliliğini ve güvenliğini korumayı taahhüt ediyoruz.
 • Veri İşlemenin Amacı: Kullanıcılar tarafından sağlanan veriler, yalnızca yapay zeka tabanlı tahminler oluşturmak ve hizmetle ilgili olarak kullanıcıyla iletişim kurmak amacıyla kullanılır. Bu verileri, kullanıcının açık izni olmadan herhangi bir ilgisiz pazarlama veya ticari amaç için kullanmayız.
 • Veri Depolama ve Güvenlik: Kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak için çeşitli güvenlik önlemleri uygulamaktayız. Ancak, İnternet üzerinden hiçbir iletim yöntemi veya elektronik depolama yöntemi 100% güvenli değildir. Bu nedenle, kişisel verilerinizi korumak için ticari olarak kabul edilebilir araçlar kullanmaya çalışsak da, mutlak güvenliğini garanti edemeyiz.
 • Kullanıcı Hakları ve Veri Yönetimi: Kullanıcılar, SeeYourBaby.ai tarafından tutulan kişisel verilerine erişme, bunları düzeltme veya silme hakkına sahiptir. Veri erişimi veya silme talepleri, Gizlilik Politikamızda belirtildiği gibi belirlenen kanallarımız aracılığıyla yapılabilir.
 • Üçüncü Taraf İfşası: Kullanıcılara önceden bildirimde bulunmadığımız sürece kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerinizi satmayız, takas etmeyiz veya başka bir şekilde dış taraflara aktarmayız. Bu, web sitesi barındırma ortaklarını ve web sitemizi işletmemize, işimizi yürütmemize veya kullanıcılarımıza hizmet etmemize yardımcı olan diğer tarafları, bu taraflar bu bilgileri gizli tutmayı kabul ettikleri sürece içermez.
 • Yasalara Uygunluk: Yasaların veya mahkeme celbinin gerektirdiği durumlarda veya yasalara ve kolluk kuvvetlerinin makul taleplerine uymak veya Hizmetimizin güvenliğini veya bütünlüğünü korumak için böyle bir eylemin gerekli olduğuna makul olarak inanırsak kullanıcı bilgilerini ifşa edeceğiz.

5. Sorumluluk Sınırlamaları ve Garantilerin Reddi

 • "Olduğu Gibi" Hizmet: SeeYourBaby.ai tarafından sağlanan hizmetler "olduğu gibi" ve "mevcut olduğu gibi" esasına göre sunulmaktadır. Hizmetlerimiz için yüksek standartları korumaya çalışsak da, SeeYourBaby.ai hizmetlerin kesintisiz, zamanında, güvenli veya hatasız olacağını garanti etmez.
 • Tahminlerin Doğruluğu: Yapay zeka tarafından oluşturulan tahminler yalnızca eğlence amaçlıdır ve doğruluk açısından güvenilmemelidir. SeeYourBaby.ai, tahminlerin gelecekteki herhangi bir çocuğun kesin veya doğru bir temsili olacağını garanti etmez.
 • Garanti Yok: SeeYourBaby.ai, satılabilirlik, belirli bir amaca uygunluk ve ihlal etmeme gibi zımni garantiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, açık veya zımni her türlü garantiyi açıkça reddeder.
 • Sorumluluğun Sınırlandırılması: Hiçbir durumda SeeYourBaby.ai, SeeYourBabyAI, yöneticileri, çalışanları, ortakları, acenteleri, tedarikçileri veya bağlı kuruluşları, (i) hizmetlere erişiminiz veya bunları kullanmanız veya kullanamamanızdan kaynaklanan kar, veri, kullanım, şerefiye veya diğer maddi olmayan kayıplar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir dolaylı, arızi, özel, sonuç olarak ortaya çıkan veya cezai zarardan sorumlu tutulamaz;
 • Kullanıcı Sorumluluğu: SeeYourBaby.ai ve lisans sahibi ve lisans verenlerini ve onların çalışanlarını, yüklenicilerini, temsilcilerini, memurlarını ve yöneticilerini, a) sizin veya hesabınızı ve şifrenizi kullanan herhangi bir kişi tarafından Hizmeti kullanmanızdan ve Hizmete erişiminizden veya b) bu Şartların ihlalinden kaynaklanan veya bunlardan kaynaklanan her türlü talep, hasar, yükümlülük, kayıp, yükümlülük, maliyet veya borç ve masraftan (avukatlık ücretleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) savunmayı, tazmin etmeyi ve zararsız tutmayı kabul edersiniz.

6. Ödeme, Para İadesi ve Hizmet Değişikliği

 • Ödeme Koşulları: SeeYourBaby.ai hizmetlerine erişim, web sitesinde veya hizmet sürecinde ayrıntılı olarak açıklandığı şekilde ücretlerin ödenmesini gerektirebilir. Kullanıcılar, tüm ücretleri satın alma sırasında sunulan fiyatlandırma ve ödeme koşullarına uygun olarak ödemeyi kabul eder. Ücretler SeeYourBaby.ai'nin takdirine bağlı olarak değiştirilebilir.
 • Para İadesi Politikası: Hizmetlerimizin dijital doğası ve kişiselleştirilmiş içeriğin anında teslim edilmesi göz önüne alındığında, genellikle geri ödeme yapmıyoruz. Ancak, hizmetin platformumuz tarafından belirlenen beklentileri karşılamadığı istisnai durumlar varsa, kullanıcılar olası geri ödeme hususları için bizimle iletişime geçebilir. Tüm iade talepleri, hizmet teslim tarihinden itibaren 7 günlük belirli bir süre içinde yapılmalıdır.
 • Hizmet Değişikliği: SeeYourBaby.ai, hizmeti (veya herhangi bir bölümünü) önceden haber vererek veya vermeden geçici veya kalıcı olarak değiştirme veya durdurma hakkını saklı tutar. Hizmette herhangi bir değişiklik, fiyat değişikliği, askıya alma veya durdurma için size veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı sorumlu değiliz.
 • Ücretlerdeki Değişiklikler: Ek hizmetler veya özellikler için maliyetlerin eklenmesi de dahil olmak üzere, Hizmetlere ilişkin ücretlerimizi ve ödeme politikalarımızı zaman zaman değiştirebiliriz. Ücretlerde yapılacak herhangi bir değişiklik platformumuz aracılığıyla duyurulacak ve geriye dönük olarak uygulanmayacaktır.
 • Fatura Bilgileri: Doğru ve eksiksiz fatura bilgileri sağlamak kullanıcının sorumluluğundadır. Kullanıcılar, fatura hesabını güncel, eksiksiz ve doğru tutmak için tüm bilgileri derhal güncellemelidir (fatura adresinde, kredi kartı numarasında veya kredi kartı son kullanma tarihinde değişiklik gibi) ve kullanıcılar, ödeme yöntemleri iptal edilirse veya olası bir güvenlik ihlalinin farkına varırlarsa SeeYourBaby.ai'yi derhal bilgilendirmelidir.

7. Fesih ve Hesap İptali

 • Fesih Hakkı: SeeYourBaby.ai, Şartların ihlali dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere, herhangi bir nedenle ve sınırlama olmaksızın, tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, önceden bildirimde bulunmaksızın veya yükümlülük altına girmeksizin hesabınızı derhal feshetme veya askıya alma ve hizmete erişimi engelleme hakkını saklı tutar.
 • Fesih İşleminin Etkisi: Fesih üzerine, hizmeti kullanma hakkınız derhal sona erecektir. Hesabınızı sonlandırmak isterseniz, hizmeti kullanmayı bırakabilirsiniz.
 • Şartların Devamlılığı: Mülkiyet hükümleri, garanti feragatnameleri, tazminat ve sorumluluk sınırlamaları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Şartların doğası gereği fesihten sonra da geçerli olması gereken tüm hükümleri fesihten sonra da geçerli olacaktır.
 • Kullanıcının Fesihle İlgili Sorumluluğu: Fesihten önce SeeYourBaby.ai'ye yüklenen herhangi bir veri veya kişisel içeriğin güvenliğini sağlamak sizin sorumluluğunuzdadır. Fesih sonrasında bu tür veri veya içeriğe erişim sağlamaktan sorumlu değiliz.
 • Hesap İptali: Kullanıcılar, web sitesinin hesap yönetimi özellikleri aracılığıyla veya müşteri desteğiyle iletişime geçerek hesaplarını istedikleri zaman iptal edebilirler. İptal üzerine, bu koşullar altında size verilen tüm haklar derhal sona erecektir.

8. Genel Hükümler

 • Geçerli Kanun: Bu Koşullar, kanunlar ihtilafı hükümlerine bakılmaksızın Amerika Birleşik Devletleri kanunlarına göre yönetilecek ve yorumlanacaktır. Bu Şartların herhangi bir hakkını veya hükmünü uygulamamamız, bu haklardan feragat ettiğimiz anlamına gelmeyecektir.
 • Bölünebilirlik: Bu Koşulların herhangi bir hükmünün bir mahkeme tarafından geçersiz veya uygulanamaz olduğuna karar verilirse, bu Koşulların geri kalan hükümleri yürürlükte kalacaktır.
 • Tüm Sözleşme: Bu Koşullar, hizmetimizle ilgili olarak aramızdaki anlaşmanın tamamını oluşturur ve hizmetle ilgili olarak aramızda daha önce yapılmış olabilecek tüm anlaşmaların yerine geçer ve bunların yerini alır.
 • Şartlarda Yapılan Değişiklikler: Tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, bu Koşulları herhangi bir zamanda değiştirme veya değiştirme hakkımızı saklı tutarız. Neyin önemli bir değişiklik teşkil ettiği tamamen bizim takdirimize bağlı olarak belirlenecektir. Herhangi bir revizyon yürürlüğe girdikten sonra hizmetimize erişmeye veya kullanmaya devam ederek, revize edilmiş şartlara bağlı kalmayı kabul edersiniz. Yeni şartları kabul etmiyorsanız, artık hizmeti kullanma yetkiniz yoktur.
 • İletişim Bilgileri: Bu Şartlarla ilgili her türlü sorunuz için lütfen SeeYourBaby.ai web sitesinde verilen iletişim bilgileri aracılığıyla bizimle iletişime geçin.
 • Mücbir Sebepler: Taraflardan hiçbiri, mekanik, elektronik veya iletişim arızası veya bozulması dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, tarafın makul kontrolü dışındaki herhangi bir nedenden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirememesinden sorumlu olmayacaktır.
 • Görevlendirme: Bu Koşullar ve burada verilen haklar ve lisanslar sizin tarafınızdan devredilemez veya atanamaz, ancak SeeYourBaby.ai tarafından kısıtlama olmaksızın atanabilir.

bebeğinizin ai'sini görün

Önemli Bağlantılar

Sorumluluk reddi: Biz, ebeveynlerin fotoğrafik girdilerine dayalı olarak potansiyel yavruların tahmini görüntülerini oluşturan Yapay Zeka (AI) özellikli bir platformuz. Gelişmiş algoritmik hassasiyet kullanılmasına rağmen, ortaya çıkan tasvirlerin dölün gerçek fenotipik tezahüründen farklılıklar gösterebileceğini kabul etmek zorunludur. Bu araç eğlence amaçlı kullanım için kalibre edilmiştir ve tıbbi veya genotipik ekstrapolasyon için bir teşhis aracı olarak yorumlanmamalıdır. Klinik yorumlama veya genetik analiz için kullanım, bu hizmetin amaçlanan uygulama kapsamının açıkça dışındadır.

© 2024 - SeeYourBaby.ai - Tüm Hakları Saklıdır