HomePrivacybeleid

Privacybeleid

Bij SeeYourBaby AI hechten we grote waarde aan de privacy en bescherming van de persoonlijke gegevens van onze gebruikers. Onze toewijding aan het beschermen van uw gegevens is onwrikbaar en we hanteren de hoogste wereldwijde normen om de veiligheid ervan te garanderen. Dit privacybeleid schetst onze praktijken met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en beschermen van uw persoonlijke gegevens.

SeeYourBaby AI is een door ons geleverde dienst, gespecialiseerd in AI-aangedreven voorspellingen van toekomstige babyverschijningen op basis van foto's van ouders. Dit beleid is van toepassing op alle interacties met onze website, seeyourbaby.aien de diensten die wij aanbieden.

1. Informatieverzameling

1.1 Soorten verzamelde gegevens

Om onze unieke AI-aangedreven babygezichtsvoorspellingsservice te kunnen bieden, verzamelt SeeYourBaby AI bepaalde soorten informatie van onze gebruikers. Dit bevat:

 • Persoonlijk identificeerbare informatie (PII): We verzamelen PII, zoals uw e-mailadres, wanneer u met onze service communiceert. Deze informatie is essentieel voor ons om u de door AI gegenereerde beelden van uw toekomstige baby te sturen en voor essentiële communicatie.
 • Fotografische gegevens: De kern van onze dienstverlening draait om de foto’s die jij uploadt. Deze afbeeldingen worden door onze AI gebruikt om voorspellingen te doen over het uiterlijk van uw toekomstige baby.
 • Betalingsinformatie: Voor het verwerken van transacties verzamelen we geen betalingsinformatie, waaronder mogelijk creditcard-/debetkaartgegevens of andere betalingsdienstgegevens, maar deze worden beheerd door Stripe,, een externe betalingsverwerker.
 • Gebruiksgegevens: Dit omvat niet-persoonlijke gegevens over hoe u omgaat met onze website en diensten, zoals de bezochte pagina's, de tijd doorgebracht op de site en andere soortgelijke analyses.

1.2 Hoe we gegevens verzamelen

Het verzamelen van gegevens vindt op verschillende manieren plaats:

 • Directe indiening: Informatie zoals uw naam, e-mailadres en foto's worden rechtstreeks door u verstrekt wanneer u onze dienst gebruikt.
 • Geautomatiseerde technologieën: We gebruiken cookies en soortgelijke trackingtechnologieën om gebruiksgegevens te verzamelen terwijl u door onze website navigeert.
 • Betalingsverwerkers: We maken gebruik van diensten van derden voor de verwerking van betalingen, en hoewel zij uw betalingsgegevens verwerken, slaan of verwerken we deze gegevens niet rechtstreeks.

2. Gebruik van uw gegevens

2.1 Doel van de gegevensverwerking

De informatie verzameld door SeeYourBaby AI wordt gebruikt voor specifieke doeleinden, waaronder:

 • Servicelevering: Om u te voorzien van onze AI-gegenereerde voorspellingsservice voor babygezichten. Dit omvat het verwerken van uw foto's en het verzenden van de resultaten naar uw e-mail.
 • Communicatie: Om met u te communiceren over uw gebruik van onze service, inclusief updates, vragen en ondersteuningsgerelateerde zaken.
 • Verwerking van betalingen: Om transacties voor onze diensten te verwerken en een naadloze en veilige betalingservaring te garanderen.
 • Serviceverbetering: Om gebruiksgegevens te analyseren om onze website en diensten te verbeteren. Dit helpt ons de voorkeuren van gebruikers te begrijpen en de gebruikerservaring te verbeteren.
 • Wettelijke naleving: Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals het reageren op juridische verzoeken of het voorkomen van fraude.

2.2 Het delen van informatie

 • Externe dienstverleners: We kunnen uw informatie delen met vertrouwde derde partijen die ons helpen bij het exploiteren van onze website, het uitvoeren van onze activiteiten of het bedienen van onze gebruikers. Deze partijen komen overeen deze informatie vertrouwelijk te houden.
 • Wettelijke vereisten: Indien de wet dit vereist, kunnen wij uw gegevens openbaar maken om te voldoen aan juridische processen, zoals gerechtelijke bevelen of als reactie op wettige verzoeken van overheidsinstanties.
 • Geaggregeerde en niet-identificerende informatie: We kunnen geaggregeerde, niet-persoonlijk identificeerbare informatie delen met onze partners of voor onderzoeksdoeleinden. Deze gegevens kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren.

2.3 Toestemming en controle

 • Toestemming van gebruiker: Door onze dienst te gebruiken, stemt u in met het verzamelen en gebruiken van uw gegevens zoals beschreven in dit privacybeleid.
 • Opt-out-opties: U heeft de mogelijkheid om u af te melden voor bepaald gebruik van uw gegevens, zoals het ontvangen van promotionele e-mails, door uw voorkeuren aan te passen of rechtstreeks contact met ons op te nemen.

3. Gegevensopslag en beveiliging

3.1 Gegevensbewaring

Bij SeeYourBaby AI bewaren we uw persoonlijke gegevens slechts zo lang als nodig is om u onze diensten te verlenen. Dit bevat:

 • Bewaartermijn: Persoonlijk identificeerbare informatie en fotografische gegevens worden alleen bewaard voor de duur die nodig is om uw door AI aangedreven babyvoorspellingen te genereren en deze resultaten aan u te communiceren.
 • Verwijdering van gegevens: Na voltooiing van onze dienstverlening of op uw verzoek worden uw persoonlijke gegevens, inclusief foto's, onmiddellijk uit onze systemen verwijderd in overeenstemming met ons gegevensbewaarbeleid.

3.2 Beveiligingsmaatregelen

Wij nemen de veiligheid van uw gegevens serieus en implementeren verschillende maatregelen om de bescherming ervan te garanderen:

 • Encryptie: Persoonlijke gegevens worden tijdens de overdracht en in rust gecodeerd om te beschermen tegen ongeoorloofde toegang.
 • Veilige servers: Gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers met beperkte toegang en robuuste fysieke en elektronische beveiliging.
 • Regelmatige audits: Onze systemen ondergaan regelmatig beveiligingsaudits om eventuele kwetsbaarheden te identificeren en te verhelpen.

3.3 Protocol voor datalekken

In het onwaarschijnlijke geval van een datalek:

 • Onmiddellijke actie: We zullen onmiddellijk stappen ondernemen om de oorzaak van de inbreuk te identificeren en onze systemen te beveiligen.
 • Kennisgeving: Getroffen gebruikers worden overeenkomstig de wettelijke vereisten onmiddellijk op de hoogte gebracht en voorzien van informatie over maatregelen die zij kunnen nemen om zichzelf te beschermen.
 • Naleving van de regelgeving: We zullen voldoen aan alle relevante regelgeving met betrekking tot datalekken, inclusief rapportage aan de bevoegde autoriteiten, indien vereist.

4. Gebruikersrechten en toegang tot informatie

4.1 Gebruikersrechten

Als gebruiker van SeeYourBaby AI heeft u bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, in overeenstemming met de AVG en andere wetten op gegevensbescherming:

 • Recht op toegang: U heeft het recht om toegang te vragen tot de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren.
 • Recht op rectificatie: Indien uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, heeft u het recht om deze te laten corrigeren.
 • Recht op verwijdering: U kunt verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens uit onze systemen, ook wel het “recht om vergeten te worden” genoemd.
 • Recht om de verwerking te beperken: U heeft onder bepaalde voorwaarden het recht om te verzoeken dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken.
 • Recht op gegevensportabiliteit: U heeft het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt formaat te ontvangen en deze over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.
 • Recht van bezwaar: Onder bepaalde omstandigheden heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, waaronder voor marketingdoeleinden.

4.2 Uitoefening van uw rechten

 • Neem contact met ons op: Om een van deze rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via [contact e-mail/telefoon]. Wij zullen op uw verzoek reageren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.
 • Verificatie van identiteit: We kunnen specifieke informatie van u vragen om ons te helpen uw identiteit te bevestigen en uw recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens (of om uw andere rechten uit te oefenen) te waarborgen.

4.3 Reactietijd

 • Wij streven ernaar om binnen één maand op alle legitieme verzoeken te reageren. Soms kan het langer duren als uw verzoek bijzonder complex is of als u meerdere verzoeken heeft ingediend. In dit geval zullen wij u hiervan op de hoogte stellen en u op de hoogte houden.

5. Wijzigingen in het privacybeleid

5.1 Beleidsupdates

SeeYourBaby AI behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid op elk moment bij te werken of te wijzigen. Dergelijke wijzigingen worden onmiddellijk van kracht zodra ze op onze website worden geplaatst. We moedigen gebruikers aan om dit beleid regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele updates.

5.2 Kennisgeving van wijzigingen

 • Voorafgaande kennisgeving: Wanneer er belangrijke wijzigingen in dit beleid worden aangebracht, zullen we onze gebruikers hiervan vooraf op de hoogte stellen, hetzij via onze website, hetzij via e-mail, voordat de wijzigingen van kracht worden.
 • Beoordelingsmogelijkheid: Dankzij deze kennisgevingsperiode kunnen gebruikers de wijzigingen bekijken en weloverwogen beslissingen nemen over hun voortgezette gebruik van onze diensten.

6. Naleving van de AVG en verwijdering van gegevens

U kunt onze lezen AVG-naleving beleid en onze Gegevens verwijderen beleid respectievelijk op de daarvoor bestemde pagina's.

7. Contactgegevens

7.1 Vragen en zorgen

Als u vragen, zorgen of opmerkingen heeft over dit privacybeleid of de manier waarop wij met uw persoonlijke gegevens omgaan, neem dan contact met ons op via de volgende kanalen:

Wij doen er alles aan om met u samen te werken om een eerlijke oplossing te verkrijgen voor elke klacht of zorg over privacy.

7.2 Feedback

Uw feedback is belangrijk voor ons. We verwelkomen alle suggesties over hoe we onze privacypraktijken kunnen verbeteren en moedigen u aan om feedback te geven.

zie je baby ai

Belangrijke koppelingen

Disclaimer: Wij zijn een platform met kunstmatige intelligentie (AI) dat voorspellende beelden van potentiële nakomelingen weergeeft op basis van fotografische input van de ouders. Het is noodzakelijk om te erkennen dat, ondanks het gebruik van geavanceerde algoritmische precisie, de resulterende afbeeldingen afwijkingen kunnen vertonen van de werkelijke fenotypische manifestatie van de nakomelingen. Dit hulpmiddel is gekalibreerd voor recreatief gebruik en mag niet worden beschouwd als een diagnostisch instrument voor medische of genotypische extrapolatie. Gebruik voor klinische interpretatie of genetische analyse valt uitdrukkelijk buiten het toepassingsgebied van deze service.

© 2024 - SeeYourBaby.ai - Alle rechten voorbehouden