AcasăTermeni și condiții

Termeni și condiții

1. Acceptarea Termenilor

SeeYourBaby.ai oferă ție, utilizator, servicii de predicție a feței bebelușului bazate pe inteligență artificială și funcționalități aferente, condiționat de acceptarea tuturor termenilor, condițiilor, politicilor și notificărilor menționate aici.

Vizitând site-ul nostru și utilizând serviciile noastre, vă implicați în „Serviciul” nostru și sunteți de acord să respectați următorii termeni și condiții („Termeni și condiții”, „Termeni”), inclusiv acei termeni și condiții și politici suplimentare la care se face referire aici și /sau disponibil prin hyperlink. Acești Termeni și condiții se aplică tuturor utilizatorilor site-ului.

Acest document este obligatoriu din punct de vedere juridic și guvernează utilizarea de către dvs. a Serviciilor noastre. Serviciul include generarea de fețe de bebeluși prezise pe baza imaginilor parentale pe care le furnizați („Predicțiile”) și orice alte servicii sau caracteristici pe care le putem oferi.

Acest Acord este încheiat de SeeYourBabyAI și dvs., entitatea sau persoana care este de acord cu acești termeni („Client”) și guvernează accesul Clientului la și utilizarea Serviciilor.

Acest Acord devine efectiv atunci când Clientul recunoaște acceptarea și începe să utilizeze Serviciile („Data Intrării în vigoare”).

Ne rezervăm dreptul de a actualiza, modifica sau înlocui orice parte a acestor Termeni și condiții prin publicarea de actualizări și/sau modificări pe site-ul nostru. Este responsabilitatea dumneavoastră să verificați periodic această pagină pentru modificări. Continuarea utilizării sau accesul dumneavoastră la site-ul web după publicarea oricăror modificări constituie acceptarea acestor modificări.

2. Descrierea și utilizarea serviciului

SeeYourBaby.ai oferă un serviciu unic bazat pe inteligență artificială care prezice potențialele trăsături faciale ale unui viitor copil pe baza imaginilor digitale ale părinților trimise de utilizator. Acest serviciu este destinat numai în scopuri de divertisment și nu trebuie utilizat în niciun scop medical, legal sau științific.

 • Utilizarea serviciului: Pentru a utiliza serviciul nostru, utilizatorii trebuie să încarce fotografii digitale clare, recente ale părinților copilului. Algoritmul AI va analiza aceste imagini pentru a genera o predicție facială a potențialului copil. Utilizatorul va primi imagini reprezentând atât un băiat, cât și o fată, ca parte a rezultatului de predicție.
 • Natura previziunilor: Predicțiile sunt generate de algoritmi AI și sunt speculative. Ele nu sunt menite să fie reprezentări exacte ale vreunui viitor copil. Utilizatorii ar trebui să înțeleagă că tehnologia se bazează pe capacitățile actuale de AI, care au limitări și pot fi modificate.
 • Fără afirmații medicale sau științifice: Predicțiile făcute de SeeYourBaby.ai nu sunt destinate a fi utilizate în scopuri medicale sau genetice. Ele nu oferă nicio perspectivă asupra sănătății, trăsăturilor genetice sau a oricăror condiții medicale ale unui potențial viitor copil.
 • Modificarea și disponibilitatea serviciului: Ne străduim continuu să ne îmbunătățim serviciul și putem modifica algoritmii, caracteristicile sau interfața cu utilizatorul în orice moment, fără notificare prealabilă. Deși urmărim disponibilitatea continuă, serviciul poate fi supus unor perioade de întreținere și întreținere.
 • Responsabilitățile utilizatorului: Utilizatorii sunt responsabili pentru a se asigura că fotografiile pe care le furnizează respectă regulile noastre de trimitere a fotografiilor și nu încalcă niciun drept al terților. De asemenea, utilizatorii trebuie să se asigure că au drepturile și permisiunile necesare pentru a utiliza imaginile pe care le încarcă.
 • Limitare de vârstă: Utilizatorii trebuie să aibă cel puțin 18 ani pentru a utiliza Serviciile noastre. Prin utilizarea Serviciilor noastre, declarați și garantați că îndepliniți această cerință de vârstă.

3. Drepturile de proprietate intelectuală și conținutul utilizatorului

 • Proprietatea intelectuală a SeeYourBaby.ai: Tehnologia, software-ul, algoritmii, metodologiile, design-urile și toate celelalte proprietăți intelectuale legate de serviciile SeeYourBaby.ai, inclusiv toate imaginile predictive generate de AI-ul nostru (denumite în mod colectiv „IP-ul nostru”), sunt proprietatea exclusivă a SeeYourBabyAI sau licențiatorii săi. Utilizarea IP-ului nostru este strict limitată la sfera serviciilor furnizate și nu transferă niciun drept de proprietate intelectuală utilizatorului.
 • Conținutul utilizatorului: Când încărcați imagini sau orice alt conținut (colectiv, „Conținut de utilizator”) pe platforma noastră, vă păstrați toate drepturile asupra Conținutului dvs. de utilizator. Cu toate acestea, prin încărcarea Conținutului utilizatorului, acordați SeeYourBaby.ai o licență neexclusivă, la nivel mondial, fără drepturi de autor pentru a utiliza, reproduce, modifica, adapta, publica și afișa Conținutul utilizatorului exclusiv în scopul furnizării și îmbunătățirii serviciilor noastre.
 • Responsabilitatea pentru conținutul utilizatorului: Confirmați, reprezentați și garantați că dețineți sau aveți licențele, drepturile, consimțământul și permisiunile necesare pentru a publica Conținutul utilizatorului pe care îl trimiteți. Sunteți de acord să nu încărcați niciun conținut care încalcă nicio proprietate intelectuală sau drepturile personale ale altora.
 • Continut interzis: Utilizatorii nu trebuie să încarce conținut ilegal, ofensator, amenințător, calomnios, defăimător, pornografic, obscen sau inacceptabil în alt mod sau care încalcă proprietatea intelectuală a oricărei părți sau acești Termeni și condiții.
 • Eliminarea conținutului și închiderea contului: SeeYourBaby.ai își rezervă dreptul, dar nu este obligat, de a elimina sau refuza orice conținut din orice motiv, la discreția noastră. Încălcarea repetată a drepturilor de proprietate intelectuală, inclusiv drepturile SeeYourBaby.ai sau ale altor utilizatori, poate duce la desființarea contului dvs. și la accesul la serviciile noastre.

4. Confidențialitate și protecția datelor

 • Colectarea și utilizarea datelor: În timpul furnizării serviciilor noastre, SeeYourBaby.ai colectează și prelucrează date cu caracter personal, așa cum este descris în Politica noastră de confidențialitate. Acestea includ, dar nu se limitează la, fotografiile încărcate de utilizator și adresele de e-mail pentru livrarea rezultatelor serviciilor noastre. Ne angajăm să protejăm confidențialitatea și securitatea datelor utilizatorilor noștri.
 • Scopul Prelucrării Datelor: Datele furnizate de utilizatori sunt folosite exclusiv în scopul generării de predicții bazate pe AI și pentru comunicarea cu utilizatorul cu privire la serviciu. Nu folosim aceste date în scopuri de marketing sau comerciale fără consimțământul explicit al utilizatorului.
 • Stocarea și securitatea datelor: Implementăm o varietate de măsuri de securitate pentru a menține siguranța datelor dumneavoastră cu caracter personal. Cu toate acestea, nicio metodă de transmitere prin Internet sau nicio metodă de stocare electronică nu este sigură 100%. Prin urmare, deși ne străduim să folosim mijloace acceptabile din punct de vedere comercial pentru a vă proteja datele personale, nu putem garanta securitatea lor absolută.
 • Drepturile utilizatorului și gestionarea datelor: Utilizatorii au dreptul de a accesa, rectifica sau șterge datele lor personale deținute de SeeYourBaby.ai. Solicitările pentru accesul sau ștergerea datelor pot fi făcute prin canalele noastre desemnate, așa cum este specificat în Politica noastră de confidențialitate.
 • Dezvăluirea unei terțe părți: Noi nu vindem, comercializăm sau transferăm în alt mod către părți externe informațiile dvs. de identificare personală decât dacă oferim utilizatorilor o notificare prealabilă. Aceasta nu include partenerii de găzduire a site-urilor web și alte părți care ne ajută în operarea site-ului nostru web, în desfășurarea afacerii noastre sau în deservirea utilizatorilor noștri, atâta timp cât acele părți sunt de acord să păstreze confidențialitatea acestor informații.
 • Respectarea legilor: Vom dezvălui informațiile despre utilizator acolo unde este cerut de lege sau de citație sau dacă credem în mod rezonabil că o astfel de acțiune este necesară pentru a respecta legea și solicitările rezonabile ale forțelor de ordine sau pentru a proteja securitatea sau integritatea Serviciului nostru.

5. Limitări de răspundere și declinare a garanțiilor

 • Serviciul „Așa cum este”: Serviciile oferite de SeeYourBaby.ai sunt oferite „ca atare” și „așa cum sunt disponibile”. Deși ne străduim să menținem standarde înalte pentru serviciile noastre, SeeYourBaby.ai nu garantează că serviciile vor fi neîntrerupte, în timp util, sigure sau fără erori.
 • Acuratețea predicțiilor: Predicțiile generate de AI sunt doar în scopuri de divertisment și nu ar trebui să se bazeze pe acestea pentru acuratețe. SeeYourBaby.ai nu garantează că predicțiile vor fi o reprezentare precisă sau exactă a oricărui viitor copil.
 • Fără garanții: SeeYourBaby.ai declină în mod expres toate garanțiile de orice fel, fie exprese sau implicite, inclusiv, dar fără a se limita la, garanții implicite de vandabilitate, potrivire pentru un anumit scop și neîncălcare.
 • Limitare a răspunderii: În niciun caz SeeYourBaby.ai, SeeYourBabyAI, directorii săi, angajații, partenerii, agenții, furnizorii sau afiliații săi nu vor fi răspunzători pentru orice daune indirecte, incidentale, speciale, consecutive sau punitive, inclusiv, fără limitare, pierderi de profit, date, utilizarea, fondul comercial sau alte pierderi intangibile, rezultate din (i) accesul sau utilizarea sau incapacitatea de a accesa sau utiliza serviciile; (ii) orice conduită sau conținut al oricărei terțe părți privind serviciile; (iii) orice conținut obținut din servicii; și (iv) accesul, utilizarea sau modificarea neautorizată a transmisiilor sau conținutului dumneavoastră, indiferent dacă se bazează pe garanție, contract, delict (inclusiv neglijență) sau orice altă teorie juridică, indiferent dacă am fost sau nu informați cu privire la posibilitatea unei astfel de daune.
 • Responsabilitatea utilizatorului: Sunteți de acord să apărați, să despăgubiți și să lăsați inofensivi SeeYourBaby.ai și licențiatul și licențiatorii săi, precum și angajații, antreprenorii, agenții, ofițerii și directorii acestora, din și împotriva oricărei pretenții, daune, obligații, pierderi, datorii, costuri sau datorii. , și cheltuieli (inclusiv, dar fără a se limita la onorariile avocaților), care rezultă din sau care decurg din a) utilizarea și accesul dumneavoastră la Serviciu, de către dumneavoastră sau orice persoană care vă folosește contul și parola, sau b) o încălcare a acestor Termeni.

6. Plată, rambursări și modificare a serviciilor

 • Termeni de plată: Accesul la serviciile SeeYourBaby.ai poate necesita plata unor taxe, conform detaliilor pe site sau prin procesul de service. Utilizatorii sunt de acord să plătească toate taxele în conformitate cu prețurile și condițiile de plată prezentate la momentul achiziției. Taxele pot fi modificate la discreția exclusivă a SeeYourBaby.ai.
 • Politica de rambursare: Având în vedere natura digitală a serviciilor noastre și livrarea imediată a conținutului personalizat, în general nu oferim rambursări. Cu toate acestea, dacă există circumstanțe excepționale în care serviciul nu a îndeplinit așteptările stabilite de platforma noastră, utilizatorii ne pot contacta pentru posibile considerente de rambursare. Toate cererile de rambursare trebuie făcute într-o perioadă specificată de 7 zile de la data livrării serviciului.
 • Modificarea serviciului: SeeYourBaby.ai își rezervă dreptul de a modifica sau întrerupe, temporar sau permanent, serviciul (sau orice parte a acestuia) cu sau fără notificare. Nu suntem răspunzători față de dvs. sau față de orice terță parte pentru orice modificare, modificare a prețului, suspendare sau întrerupere a serviciului.
 • Modificări ale taxelor: Ne putem schimba tarifele și politicile de plată pentru Servicii din când în când, inclusiv adăugarea de costuri pentru servicii sau caracteristici suplimentare. Orice modificare a taxelor va fi anunțată prin intermediul platformei noastre și nu se va aplica retroactiv.
 • Informații de facturare: Este responsabilitatea utilizatorului să furnizeze informații de facturare exacte și complete. Utilizatorii trebuie să actualizeze prompt toate informațiile pentru a menține contul de facturare actual, complet și exact (cum ar fi o modificare a adresei de facturare, a numărului cardului de credit sau a datei de expirare a cardului de credit), iar utilizatorii trebuie să notifice prompt SeeYourBaby.ai dacă metoda lor de plată este anulate sau dacă devin conștienți de o potențială încălcare a securității.

7. Încetarea și anularea contului

 • Dreptul de a rezilia: SeeYourBaby.ai își rezervă dreptul de a închide sau suspenda contul dvs. și de a interzice accesul la serviciu imediat, fără notificare prealabilă sau răspundere, la discreția noastră exclusivă, pentru orice motiv și fără limitare, inclusiv, dar fără a se limita la o încălcare a Termenilor. .
 • Efectul rezilierii: La reziliere, dreptul dumneavoastră de a utiliza serviciul va înceta imediat. Dacă doriți să vă închideți contul, puteți pur și simplu să întrerupeți utilizarea serviciului.
 • Supraviețuirea termenilor: Toate prevederile Termenilor care, prin natura lor, ar trebui să supraviețuiască rezilierii, vor supraviețui rezilierii, inclusiv, fără a se limita la, prevederile privind proprietatea, declinările de răspundere privind garanția, despăgubirile și limitările de răspundere.
 • Responsabilitatea utilizatorului privind rezilierea: Este responsabilitatea dumneavoastră să securizați orice date sau conținut personal încărcat pe SeeYourBaby.ai înainte de reziliere. Nu suntem responsabili pentru furnizarea accesului la astfel de date sau conținut după reziliere.
 • Anularea contului: Utilizatorii își pot anula contul în orice moment prin intermediul funcțiilor de gestionare a contului site-ului web sau contactând asistența pentru clienți. La anulare, toate drepturile care vi s-au acordat conform acestor termeni vor înceta imediat.

8. Dispoziții generale

 • Legea aplicabilă: Acești Termeni vor fi guvernați și interpretați în conformitate cu legile Statelor Unite, fără a ține cont de prevederile privind conflictul de legi. Eșecul nostru de a aplica orice drept sau prevedere a acestor Termeni nu va fi considerat o renunțare la aceste drepturi.
 • Separabilitate: Dacă orice prevedere a acestor Termeni este considerată invalidă sau inaplicabilă de către o instanță, celelalte prevederi ale acestor Termeni vor rămâne în vigoare.
 • Întregul acord: Acești Termeni constituie întregul acord dintre noi cu privire la serviciul nostru și înlocuiesc și înlocuiesc orice acorduri anterioare pe care le-am fi putut avea între noi cu privire la serviciu.
 • Amendamente la Termeni: Ne rezervăm dreptul, la discreția noastră, de a modifica sau înlocui acești Termeni în orice moment. Ceea ce constituie o schimbare materială va fi stabilit la discreția noastră. Continuând să accesați sau să utilizați serviciul nostru după ce orice revizuire intră în vigoare, sunteți de acord să respectați termenii revizuiți. Dacă nu sunteți de acord cu noile condiții, nu mai sunteți autorizat să utilizați serviciul.
 • Informații de contact: Pentru orice întrebări despre acești Termeni, vă rugăm să ne contactați prin intermediul informațiilor de contact furnizate pe site-ul web SeeYourBaby.ai.
 • Forță majoră: Niciuna dintre părți nu va fi răspunzătoare pentru neîndeplinirea obligațiilor sale în cazul în care o astfel de nerespectare rezultă dintr-o cauză care nu poate fi controlată în mod rezonabil al părții, inclusiv, dar fără a se limita la, eșec sau degradare mecanică, electronică sau de comunicații.
 • Misiune: Acești Termeni, precum și orice drepturi și licențe acordate în temeiul prezentului, nu pot fi transferate sau cesionate de dvs., dar pot fi cesionate de SeeYourBaby.ai fără restricții.

vezi copilul tău ai

Legături importante

Renunțarea la răspundere: Suntem o platformă cu inteligență artificială (AI), care oferă imagini predictive ale potențialilor descendenți pe baza datelor fotografice ale părinților. Este imperativ să recunoaștem că, în ciuda utilizării unei precizii algoritmice avansate, reprezentările rezultate pot prezenta diferențe față de manifestarea fenotipică reală a progeniturii. Acest instrument este calibrat în scop recreativ și nu trebuie interpretat ca un instrument de diagnostic pentru extrapolare medicală sau genotipică. Utilizarea pentru interpretare clinică sau analiză genetică este în mod expres în afara domeniului de aplicare al acestui serviciu.

© 2024 - SeeYourBaby.ai - Toate drepturile rezervate