Trang chủCác điều khoản và điều kiện

Các điều khoản và điều kiện

1. Chấp nhận các điều khoản

SeeYourBaby.ai, cung cấp các dịch vụ dự đoán khuôn mặt em bé dựa trên AI và các chức năng liên quan cho bạn, người dùng, với điều kiện là bạn chấp nhận tất cả các điều khoản, điều kiện, chính sách và thông báo nêu ở đây.

Bằng cách truy cập trang web của chúng tôi và sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, bạn tham gia vào “Dịch vụ” của chúng tôi và đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện sau (“Điều khoản dịch vụ”, “Điều khoản”), bao gồm các điều khoản và điều kiện bổ sung và chính sách được tham chiếu ở đây và /hoặc có sẵn bằng siêu liên kết. Các Điều khoản dịch vụ này áp dụng cho tất cả người dùng của trang web.

Tài liệu này có tính ràng buộc về mặt pháp lý và chi phối việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Dịch vụ bao gồm việc tạo dự đoán khuôn mặt em bé dựa trên hình ảnh cha mẹ mà bạn cung cấp (“Dự đoán”) và bất kỳ dịch vụ hoặc tính năng nào khác mà chúng tôi có thể cung cấp.

Thỏa thuận này được ký kết bởi SeeYourBabyAI và bạn, tổ chức hoặc cá nhân đồng ý với các điều khoản này (“Khách hàng”) và điều chỉnh quyền truy cập và sử dụng Dịch vụ của Khách hàng.

Thỏa thuận này có hiệu lực khi Khách hàng xác nhận sự chấp nhận và tiếp tục sử dụng Dịch vụ (“Ngày có hiệu lực”).

Chúng tôi có quyền cập nhật, thay đổi hoặc thay thế bất kỳ phần nào trong Điều khoản dịch vụ này bằng cách đăng các cập nhật và/hoặc thay đổi lên trang web của chúng tôi. Bạn có trách nhiệm kiểm tra trang này định kỳ để biết những thay đổi. Việc bạn tiếp tục sử dụng hoặc truy cập vào trang web sau khi đăng bất kỳ thay đổi nào sẽ cấu thành sự chấp nhận những thay đổi đó.

2. Mô tả và sử dụng dịch vụ

SeeYourBaby.ai cung cấp dịch vụ độc đáo dựa trên AI giúp dự đoán các đặc điểm khuôn mặt tiềm ẩn của một đứa trẻ trong tương lai dựa trên hình ảnh kỹ thuật số của cha mẹ do người dùng gửi. Dịch vụ này chỉ nhằm mục đích giải trí và không được sử dụng cho bất kỳ mục đích y tế, pháp lý hoặc khoa học nào.

 • Sử dụng dịch vụ: Để sử dụng dịch vụ của chúng tôi, người dùng phải tải lên những bức ảnh kỹ thuật số rõ ràng, mới nhất của cha mẹ trẻ. Thuật toán AI sẽ phân tích những hình ảnh này để đưa ra dự đoán khuôn mặt của đứa trẻ tiềm năng. Người dùng sẽ nhận được hình ảnh đại diện cho cả bé trai và bé gái như một phần của kết quả dự đoán.
 • Bản chất của dự đoán: Các dự đoán được tạo ra bởi thuật toán AI và mang tính suy đoán. Chúng không nhằm mục đích đại diện chính xác cho bất kỳ đứa trẻ nào trong tương lai. Người dùng nên hiểu rằng công nghệ này dựa trên các khả năng AI hiện tại, có những hạn chế và có thể thay đổi.
 • Không có tuyên bố y tế hoặc khoa học: Những dự đoán do SeeYourBaby.ai đưa ra không nhằm mục đích sử dụng cho mục đích y tế hoặc di truyền. Chúng không cung cấp bất kỳ thông tin chi tiết nào về sức khỏe, đặc điểm di truyền hoặc bất kỳ tình trạng y tế nào của bất kỳ đứa trẻ tiềm năng nào trong tương lai.
 • Sửa đổi và sẵn có dịch vụ: Chúng tôi không ngừng nỗ lực cải thiện dịch vụ của mình và có thể sửa đổi thuật toán, tính năng hoặc giao diện người dùng bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Mặc dù chúng tôi mong muốn có được tính khả dụng liên tục nhưng dịch vụ có thể phải chịu thời gian ngừng hoạt động và thời gian bảo trì.
 • Trách nhiệm của người dùng: Người dùng có trách nhiệm đảm bảo rằng những bức ảnh họ cung cấp tuân thủ nguyên tắc gửi ảnh của chúng tôi và không vi phạm bất kỳ quyền nào của bên thứ ba. Người dùng cũng phải đảm bảo rằng họ có các quyền và quyền cần thiết để sử dụng hình ảnh họ tải lên.
 • Giới hạn độ tuổi: Người dùng phải ít nhất 18 tuổi để sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Bằng cách sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn đáp ứng yêu cầu về độ tuổi này.

3. Quyền sở hữu trí tuệ và nội dung người dùng

 • Sở hữu trí tuệ của SeeYourBaby.ai: Công nghệ, phần mềm, thuật toán, phương pháp, thiết kế và tất cả tài sản trí tuệ khác liên quan đến dịch vụ của SeeYourBaby.ai, bao gồm tất cả các hình ảnh dự đoán do AI của chúng tôi tạo ra (gọi chung là “IP của chúng tôi”), là tài sản độc quyền của SeeYourBabyAI hoặc người cấp phép của nó. Việc sử dụng IP của chúng tôi bị giới hạn nghiêm ngặt trong phạm vi dịch vụ được cung cấp và không chuyển giao bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào cho người dùng.
 • Nội dung người dùng: Khi bạn tải hình ảnh hoặc bất kỳ nội dung nào khác (gọi chung là “Nội dung người dùng”) lên nền tảng của chúng tôi, bạn giữ mọi quyền đối với Nội dung người dùng của mình. Tuy nhiên, bằng cách tải lên Nội dung người dùng, bạn cấp cho SeeYourBaby.ai giấy phép không độc quyền, toàn cầu, miễn phí bản quyền để sử dụng, tái tạo, sửa đổi, điều chỉnh, xuất bản và hiển thị Nội dung người dùng chỉ nhằm mục đích cung cấp và cải thiện dịch vụ của chúng tôi.
 • Chịu trách nhiệm về nội dung của người dùng: Bạn xác nhận, tuyên bố và bảo đảm rằng bạn sở hữu hoặc có các giấy phép, quyền, sự đồng ý và quyền cần thiết để xuất bản Nội dung người dùng mà bạn gửi. Bạn đồng ý không tải lên bất kỳ nội dung nào vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền cá nhân của người khác.
 • Nội dung bị cấm: Người dùng không được tải lên nội dung bất hợp pháp, xúc phạm, đe dọa, bôi nhọ, phỉ báng, khiêu dâm, tục tĩu hoặc bị phản đối hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên nào hoặc các Điều khoản dịch vụ này.
 • Xóa nội dung và chấm dứt tài khoản: SeeYourBaby.ai có quyền, nhưng không bắt buộc, loại bỏ hoặc từ chối bất kỳ nội dung nào vì bất kỳ lý do gì theo quyết định riêng của chúng tôi. Việc vi phạm nhiều lần quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm các quyền của SeeYourBaby.ai hoặc những người dùng khác, có thể dẫn đến việc chấm dứt tài khoản của bạn và quyền truy cập vào các dịch vụ của chúng tôi.

4. Quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu

 • Thu thập và sử dụng dữ liệu: Trong quá trình cung cấp dịch vụ của chúng tôi, SeeYourBaby.ai thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân như được nêu trong Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. Điều này bao gồm nhưng không giới hạn ở ảnh do người dùng tải lên và địa chỉ email để cung cấp kết quả dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu của người dùng.
 • Mục đích xử lý dữ liệu: Dữ liệu do người dùng cung cấp được sử dụng riêng cho mục đích tạo dự đoán dựa trên AI và để liên lạc với người dùng về dịch vụ. Chúng tôi không sử dụng dữ liệu này cho bất kỳ mục đích tiếp thị hoặc thương mại không liên quan nào mà không có sự đồng ý rõ ràng của người dùng.
 • Lưu trữ và bảo mật dữ liệu: Chúng tôi thực hiện nhiều biện pháp bảo mật khác nhau để duy trì sự an toàn cho dữ liệu cá nhân của bạn. Tuy nhiên, không có phương thức truyền qua Internet hoặc phương pháp lưu trữ điện tử nào an toàn với 100%. Do đó, mặc dù chúng tôi cố gắng sử dụng các phương tiện được chấp nhận về mặt thương mại để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn nhưng chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của dữ liệu đó.
 • Quyền người dùng và quản lý dữ liệu: Người dùng có quyền truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa dữ liệu cá nhân của họ do SeeYourBaby.ai nắm giữ. Yêu cầu truy cập hoặc xóa dữ liệu có thể được thực hiện thông qua các kênh được chỉ định của chúng tôi như được chỉ định trong Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.
 • Tiết lộ của bên thứ ba: Chúng tôi không bán, trao đổi hoặc chuyển giao cho bên ngoài thông tin nhận dạng cá nhân của bạn trừ khi chúng tôi cung cấp cho người dùng thông báo trước. Điều này không bao gồm các đối tác lưu trữ trang web và các bên khác hỗ trợ chúng tôi vận hành trang web, tiến hành hoạt động kinh doanh hoặc phục vụ người dùng của chúng tôi, miễn là các bên đó đồng ý giữ bí mật thông tin này.
 • Tuân thủ pháp luật: Chúng tôi sẽ tiết lộ thông tin người dùng khi luật pháp hoặc trát đòi hầu tòa yêu cầu hoặc nếu chúng tôi có lý do hợp lý để tin rằng hành động đó là cần thiết để tuân thủ luật pháp và các yêu cầu hợp lý của cơ quan thực thi pháp luật hoặc để bảo vệ tính bảo mật hoặc tính toàn vẹn của Dịch vụ của chúng tôi.

5. Giới hạn trách nhiệm pháp lý và từ chối bảo đảm

 • Dịch vụ “nguyên trạng”: Các dịch vụ do SeeYourBaby.ai cung cấp được cung cấp trên cơ sở “nguyên trạng” và “có sẵn”. Mặc dù chúng tôi cố gắng duy trì các tiêu chuẩn cao cho các dịch vụ của mình nhưng SeeYourBaby.ai không đảm bảo rằng các dịch vụ sẽ không bị gián đoạn, kịp thời, an toàn hoặc không có lỗi.
 • Độ chính xác của dự đoán: Các dự đoán do AI tạo ra chỉ nhằm mục đích giải trí và không nên dựa vào độ chính xác. SeeYourBaby.ai không đảm bảo rằng các dự đoán sẽ phản ánh chính xác về bất kỳ đứa trẻ nào trong tương lai.
 • Không có bảo đảm: SeeYourBaby.ai từ chối rõ ràng mọi bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, dù rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn ở các bảo đảm ngụ ý về khả năng bán được, sự phù hợp cho một mục đích cụ thể và không vi phạm.
 • Trách nhiệm hữu hạn: Trong mọi trường hợp, SeeYourBaby.ai, SeeYourBabyAI, giám đốc, nhân viên, đối tác, đại lý, nhà cung cấp hoặc chi nhánh của nó sẽ không chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, do hậu quả hoặc trừng phạt, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc mất lợi nhuận, dữ liệu, việc sử dụng, thiện chí hoặc các tổn thất vô hình khác do (i) bạn truy cập hoặc sử dụng hoặc không thể truy cập hoặc sử dụng dịch vụ; (ii) mọi hành vi hoặc nội dung của bất kỳ bên thứ ba nào đối với dịch vụ; (iii) bất kỳ nội dung nào có được từ dịch vụ; và (iv) truy cập trái phép, sử dụng hoặc thay đổi nội dung truyền tải hoặc nội dung của bạn, cho dù dựa trên bảo hành, hợp đồng, sai lầm cá nhân (bao gồm cả sơ suất) hoặc bất kỳ lý thuyết pháp lý nào khác, cho dù chúng tôi có được thông báo về khả năng xảy ra thiệt hại đó hay không.
 • Trách nhiệm của người dùng: Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ cho SeeYourBaby.ai cũng như người được cấp phép và người cấp phép của nó cũng như nhân viên, nhà thầu, đại lý, cán bộ và giám đốc của họ không bị tổn hại trước bất kỳ và tất cả các khiếu nại, thiệt hại, nghĩa vụ, tổn thất, trách nhiệm pháp lý, chi phí hoặc nợ , và các chi phí (bao gồm nhưng không giới hạn ở phí luật sư), phát sinh từ hoặc phát sinh từ a) việc bạn hoặc bất kỳ người nào sử dụng tài khoản và mật khẩu của bạn sử dụng và truy cập Dịch vụ, hoặc b) vi phạm các Điều khoản này.

6. Thanh toán, hoàn tiền và sửa đổi dịch vụ

 • Điều khoản thanh toán: Việc truy cập vào các dịch vụ SeeYourBaby.ai có thể yêu cầu thanh toán phí, như được nêu chi tiết trên trang web hoặc thông qua quy trình dịch vụ. Người dùng đồng ý thanh toán mọi khoản phí theo giá cả và điều khoản thanh toán được trình bày tại thời điểm mua hàng. Phí có thể thay đổi theo quyết định riêng của SeeYourBaby.ai.
 • Chính sách hoàn tiền: Do tính chất kỹ thuật số của các dịch vụ của chúng tôi và việc cung cấp ngay nội dung được cá nhân hóa, chúng tôi thường không hoàn lại tiền. Tuy nhiên, nếu có những trường hợp đặc biệt mà dịch vụ không đáp ứng được kỳ vọng mà nền tảng của chúng tôi đặt ra, người dùng có thể liên hệ với chúng tôi để cân nhắc khả năng hoàn tiền. Tất cả các yêu cầu hoàn tiền phải được thực hiện trong khoảng thời gian quy định là 7 ngày kể từ ngày cung cấp dịch vụ.
 • Sửa đổi dịch vụ: SeeYourBaby.ai có quyền sửa đổi hoặc ngừng tạm thời hoặc vĩnh viễn dịch vụ (hoặc bất kỳ phần nào trong đó) có hoặc không có thông báo. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ sửa đổi, thay đổi giá, đình chỉ hoặc ngừng dịch vụ nào.
 • Thay đổi về phí: Đôi khi, chúng tôi có thể thay đổi phí và chính sách thanh toán cho Dịch vụ, bao gồm cả việc bổ sung chi phí cho các dịch vụ hoặc tính năng bổ sung. Mọi thay đổi về phí sẽ được thông báo thông qua nền tảng của chúng tôi và sẽ không áp dụng trở về trước.
 • Thông tin thanh toán: Trách nhiệm của người dùng là cung cấp thông tin thanh toán chính xác và đầy đủ. Người dùng phải cập nhật kịp thời tất cả thông tin để giữ cho tài khoản thanh toán luôn cập nhật, đầy đủ và chính xác (chẳng hạn như thay đổi địa chỉ thanh toán, số thẻ tín dụng hoặc ngày hết hạn thẻ tín dụng) và người dùng phải thông báo kịp thời cho SeeYourBaby.ai nếu phương thức thanh toán của họ bị thay đổi bị hủy bỏ hoặc nếu họ nhận thấy có khả năng vi phạm an ninh.

7. Chấm dứt và hủy tài khoản

 • Quyền chấm dứt: SeeYourBaby.ai có quyền chấm dứt hoặc đình chỉ tài khoản của bạn và cấm quyền truy cập vào dịch vụ ngay lập tức mà không cần thông báo trước hoặc chịu trách nhiệm pháp lý, theo quyết định riêng của chúng tôi, vì bất kỳ lý do gì và không giới hạn, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc vi phạm Điều khoản .
 • Hiệu lực của việc chấm dứt: Sau khi chấm dứt, quyền sử dụng dịch vụ của bạn sẽ chấm dứt ngay lập tức. Nếu bạn muốn chấm dứt tài khoản của mình, bạn chỉ cần ngừng sử dụng dịch vụ.
 • Sự tồn tại của các điều khoản: Tất cả các điều khoản của Điều khoản mà về bản chất sẽ có hiệu lực sau khi chấm dứt, bao gồm nhưng không giới hạn ở các điều khoản về quyền sở hữu, tuyên bố từ chối trách nhiệm bảo hành, bồi thường và giới hạn trách nhiệm pháp lý.
 • Trách nhiệm của người dùng khi chấm dứt: Bạn có trách nhiệm bảo mật mọi dữ liệu hoặc nội dung cá nhân được tải lên SeeYourBaby.ai trước khi chấm dứt. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cung cấp quyền truy cập vào dữ liệu hoặc nội dung đó sau khi chấm dứt.
 • Hủy tài khoản: Người dùng có thể hủy tài khoản của mình bất cứ lúc nào thông qua các tính năng quản lý tài khoản của trang web hoặc bằng cách liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng. Sau khi hủy, tất cả các quyền được cấp cho bạn theo các điều khoản này sẽ ngay lập tức chấm dứt.

8. Quy định chung

 • Luật chi phối: Các Điều khoản này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp của Hoa Kỳ, bất kể xung đột với các quy định pháp luật. Việc chúng tôi không thực thi bất kỳ quyền hoặc điều khoản nào trong các Điều khoản này sẽ không được coi là từ bỏ các quyền đó.
 • Tính tách rời: Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản này bị tòa án cho là không hợp lệ hoặc không thể thi hành thì các điều khoản còn lại của Điều khoản này sẽ vẫn có hiệu lực.
 • Toàn bộ thỏa thuận: Các Điều khoản này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa chúng tôi về dịch vụ của chúng tôi, đồng thời thay thế và thay thế mọi thỏa thuận trước đây mà chúng tôi có thể đã có giữa chúng tôi về dịch vụ.
 • Sửa đổi điều khoản: Chúng tôi có toàn quyền tùy ý sửa đổi hoặc thay thế các Điều khoản này bất kỳ lúc nào. Những gì cấu thành một sự thay đổi quan trọng sẽ được xác định theo quyết định riêng của chúng tôi. Bằng cách tiếp tục truy cập hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi sau khi mọi sửa đổi có hiệu lực, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản sửa đổi. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản mới, bạn không còn được phép sử dụng dịch vụ.
 • Thông tin liên lạc: Nếu có bất kỳ câu hỏi nào về các Điều khoản này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ được cung cấp trên trang web SeeYourBaby.ai.
 • Bất khả kháng: Không bên nào phải chịu trách nhiệm pháp lý về việc không thực hiện nghĩa vụ của mình nếu việc không thực hiện đó là do bất kỳ nguyên nhân nào nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của bên đó, bao gồm nhưng không giới hạn ở lỗi hoặc suy giảm chất lượng về cơ, điện tử hoặc truyền thông.
 • Phân công: Bạn không thể chuyển nhượng hoặc chuyển nhượng các Điều khoản này cũng như mọi quyền và giấy phép được cấp dưới đây nhưng có thể được SeeYourBaby.ai chuyển nhượng mà không bị hạn chế.

nhìn thấy em bé của bạn rồi ai

Liên kết quan trọng

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Chúng tôi là một nền tảng hỗ trợ Trí tuệ nhân tạo (AI), hiển thị hình ảnh dự đoán về con cái tiềm năng dựa trên ảnh đầu vào của cha mẹ. Cần phải thừa nhận rằng, mặc dù sử dụng độ chính xác của thuật toán nâng cao, các mô tả thu được có thể thể hiện sự khác biệt so với biểu hiện kiểu hình thực tế của thế hệ con cháu. Công cụ này được hiệu chỉnh để phục vụ mục đích giải trí và không được hiểu là công cụ chẩn đoán cho phép ngoại suy y tế hoặc kiểu gen. Việc sử dụng để giải thích lâm sàng hoặc phân tích di truyền rõ ràng nằm ngoài phạm vi ứng dụng dự định của dịch vụ này.

© 2024 · SeeYourBaby.ai · Bảo lưu mọi quyền